รับออกแบบเว็บไซต์ ออกแบบเว็บไซต์ webdesign ราคาถูก โดยทีมงานมืออาชีพ
thai version english version

รับออกแบบเว็บไซต์ ( Web Design )

web design image

web design image แพคเกจออกแบบเว็บไซต์ เหมาะสำหรับ บริษัท องค์กร และ หน่วยงานราชการ ที่ต้องการมีเว็บไซต์แบบไม่ซับซ้อนเป็นของตนเองเพื่อเพิ่มศักยภาพในการขาย ประชาสัมพันธ์ โฆษณาสินค้า และ บริการของท่าน โดยทางไอเดียสล็อตพร้อมที่จะออกแบบและจัดทำเวปไซท์เพื่อให้เป็นไปตามความต้องการและจุดประสงค์ของท่านมากที่สุด web design image


บริการของเรา

รับออกแบบเว็บไซต์ รับทำเว็บไซต์ด้วยทีมงานมืออาชีพซึ่งสามารถนำเสนอ และเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างถูกต้องและชัดเจน สนับสนุนมาตรฐาน W3C รองรับคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์มือถือ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นต่อกลุ่มลูกค้า อันจะนำมาซึ่งผลสำเร็จของธุรกิจของท่าน

Basic Web Design Package (จำนวน ไม่เกิน 5 หน้า)

 • การออกแบบ: รูปแบบดีไซน์เว็บไซต์ ตามความต้องการของท่าน โดยดีไซน์ของเว็บหรือ รูปแบบ แก้ไขได้ไม่เกิน 2 ครั้ง
 • จำนวนหน้า: ลงข้อมูลได้ทั้งหมดไม่เกิน 5 หน้า โดยแต่ละหน้าความยาวหน้า ไม่เกิน 1หน้า A4
 • จำนวนเมนู: ไม่เกิน 5 เมนู รวมเมนูย่อย
 • การแก้ไขข้อมูล: แก้ไขข้อมูลเนื้อหาได้ฟรี 1 ครั้ง โดยข้อมูลหรือเนื้อหามี รายละเอียด ความยาวไม่เกิน 1 หน้า A4 (1ครั้ง : 1 หน้า)
 • ข้อมูลสินค้า: สินค้า หรือ ผลิตภัณฑ์ สามารถลงข้อมูลได้จำนวนไม่เกิน 25 ชิ้น พร้อมข้อมูลแนะนำเบื้องต้น
 • รูปภาพ: ทั้งหมดไม่เกิน 40 รูป
 • ภาพเคลื่อนไหว: ไม่มี
 • โลโก้: ไม่มี
 • ตัวนับสถิติเข้าชม
 • นำเว็บไซต์ของท่านเข้าระบบฐานข้อมูลของ Google
 • โปรโมทเว็บไซต์เบื้องต้นของคุณไปยัง Search Engine ชื่อดัง ฟรี
*ราคานี้ยังไม่รวมค่า domain และ host

Standard Web Design Package (จำนวน ไม่เกิน 12 หน้า)

 • การออกแบบ: รูปแบบดีไซน์เว็บไซต์ ตามความต้องการของท่าน โดยดีไซน์ของเว็บหรือ รูปแบบ แก้ไขได้ไม่เกิน 2 ครั้ง
 • จำนวนหน้า: ลงข้อมูลได้ทั้งหมดไม่เกิน 12 หน้า โดยแต่ละหน้าความยาวหน้า ไม่เกิน 1หน้า A4
 • จำนวนเมนู: ไม่เกิน 7 เมนู รวมเมนูย่อย
 • การแก้ไขข้อมูล: แก้ไขข้อมูลเนื้อหาได้ฟรี 2 ครั้ง โดยข้อมูลหรือเนื้อหามี รายละเอียด ความยาวไม่เกิน 1 หน้า A4 (1ครั้ง : 1 หน้า)
 • ข้อมูลสินค้า: สินค้า หรือ ผลิตภัณฑ์ สามารถลงข้อมูลได้จำนวนไม่เกิน 30 ชิ้น พร้อมข้อมูลแนะนำเบื้องต้น
 • รูปภาพ: ทั้งหมดไม่เกิน 60 รูป
 • ภาพเคลื่อนไหว: ฟรี gift animation เบื้องต้น มูลค่า 700 บาท 1 ชิ้น
 • โลโก้: ไม่มี
 • ตัวนับสถิติเข้าชม
 • นำเว็บไซต์ของท่านเข้าระบบฐานข้อมูลของ Google
 • โปรโมทเว็บไซต์เบื้องต้นของคุณไปยัง Search Engine ชื่อดัง ฟรี
*ราคานี้ยังไม่รวมค่า domain และ host

Exclusive Web Design Package (จำนวน ไม่เกิน 20 หน้า)

 • การออกแบบ: รูปแบบดีไซน์เว็บไซต์ ตามความต้องการของท่าน โดยดีไซน์ของเว็บหรือ รูปแบบ แก้ไขได้ไม่เกิน 2 ครั้ง
 • จำนวนหน้า: ลงข้อมูลได้ทั้งหมดไม่เกิน 20 หน้า โดยแต่ละหน้าความยาวหน้า ไม่เกิน 1หน้า A4
 • จำนวนเมนู: ไม่เกิน 12 เมนู รวมเมนูย่อย
 • การแก้ไขข้อมูล: แก้ไขข้อมูลเนื้อหาได้ฟรี 3 ครั้ง โดยข้อมูลหรือเนื้อหามี รายละเอียด ความยาวไม่เกิน 1 หน้า A4 (1ครั้ง : 1 หน้า)
 • ข้อมูลสินค้า: สินค้า หรือ ผลิตภัณฑ์ สามารถลงข้อมูลได้จำนวนไม่เกิน 50 ชิ้น พร้อมข้อมูลแนะนำเบื้องต้น
 • รูปภาพ: ทั้งหมดไม่เกิน 80 รูป
 • ภาพเคลื่อนไหว: ฟรี Flash animation เบื้องต้น ราคา 2,000 บาท 1จุด
 • โลโก้: ไม่มี
 • ตัวนับสถิติเข้าชม
 • นำเว็บไซต์ของท่านเข้าระบบฐานข้อมูลของ Google
 • โปรโมทเว็บไซต์เบื้องต้นของคุณไปยัง Search Engine ชื่อดัง ฟรี
*ราคานี้ยังไม่รวมค่า domain และ host

Full Web Design Package (จำนวน ไม่เกิน 40 หน้า)

 • การออกแบบ: รูปแบบดีไซน์เว็บไซต์ ตามความต้องการของท่าน โดยดีไซน์ของเว็บหรือ รูปแบบ แก้ไขได้ไม่เกิน 2 ครั้ง
 • จำนวนหน้า: ลงข้อมูลได้ทั้งหมดไม่เกิน 40 หน้า โดยแต่ละหน้าความยาวหน้า ไม่เกิน 1หน้า A4
 • จำนวนเมนู: ไม่เกิน 20 เมนู รวมเมนูย่อย
 • การแก้ไขข้อมูล: แก้ไขข้อมูลเนื้อหาได้ฟรี 4 ครั้ง โดยข้อมูลหรือเนื้อหามี รายละเอียด ความยาวไม่เกิน 1 หน้า A4 (1ครั้ง : 1 หน้า)
 • ข้อมูลสินค้า: สินค้า หรือ ผลิตภัณฑ์ สามารถลงข้อมูลได้จำนวนไม่เกิน 100 ชิ้น พร้อมข้อมูลแนะนำเบื้องต้น
 • รูปภาพ: ทั้งหมดไม่เกิน 120 รูป
 • ภาพเคลื่อนไหว: ฟรี Flash animation เบื้องต้น ราคา 2,000 บาท 1จุด และ gift animation เบื้องต้น มูลค่า 700 บาท 1 ชิ้น
 • โลโก้: ไม่มี
 • ตัวนับสถิติเข้าชม
 • นำเว็บไซต์ของท่านเข้าระบบฐานข้อมูลของ Google
 • โปรโมทเว็บไซต์เบื้องต้นของคุณไปยัง Search Engine ชื่อดัง ฟรี
*ราคานี้ยังไม่รวมค่า domain และ host

ติดต่อเรา

ติดต่อตั้งแต่เวลา 08.00 - 18.00

ท่านสามารถติดต่อสอบถามเราได้ที่

Tel: (089) 142-7447

Email: info@ideaslot.com,
apichart38@hotmail.com


ช่องทางการชำระเงิน:

ธนาคารกสิกรไทย สาขา บิ๊กซี พระราม2 บัญชีออมทรัพย์

ชื่อบัญชี บจก ไอเดียสล็อต
หมายเลขบัญชี 698-2-13012-1

หลังจากชำระค่าบริการแล้ว ให้ทำการแจ้งการโอนเงินมาที่เราด้วยนะครับ