ช่องทางการชำระเงิน
thai version english version

วิธีการชำระเงิน

การชำระเงินค่าจัดทำเว็บไซต์ของทางบริษัทไอเดียสล็อต จะแบ่งออกเป็น 2 ส่วนดังนี้

 1. ส่วนที่ 1: 20% ของค่าจัดทำทั้งหมด ลูกค้าสามารถชำระได้หลังจากได้รับใบเสนอราคา และ ความต้องการต่างๆเป็นไปตามที่ลูกค้าได้แจ้งไว้
 2. ส่วนที่ 2: 80% ของค่าจัดทำทั้งหมด ลูกค้าสามารถชำระส่วนสุดท้ายนี้ได้หลังจากเว็บไซต์ที่ทางทีมงานได้จัดทำเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อย ตามเวลาที่ได้ระบุไว้ในใบเสนอราคา (โดยหากต้องมีการแก้ไขงานบางส่วนทางเราจะจัดการแก้ไขให้ภายในหนึ่งสัปดาห์หลังจากได้มีการชำระเงินส่วนสุดท้าย)

โดยช่องทางการชำระค่าบริการจัดทำ มี 2 ช่องทางดังนี้

 1. ชำระกับเจ้าหน้าที่ของทางบริษัทโดยตรง และ สามารถรอรับใบเสร็จรับเงินได้ทันที
 2. ชำระผ่านบัญชีทางธนาคารซึ่งทางบริษัทได้ ระบุไว้ หลังจากทางบริษัทได้รับเอกสารจากทางลูกค้า และ ได้ทำการเช็คผ่านบัญชีธนาคาร บริษัทจะออกใบเสร็จรับเงิน และ ส่งทางไปรษณีย์ให้แก่ท่านทันที

บัญชีซึ่งสามารถชำระได้มีดังนี้ี้

 1. ธนาคารกสิกรไทย สาขา บิ๊กซี พระราม2 บัญชีออมทรัพย์

  ชื่อบัญชี: บจก ไอเดียสล็อต

  หมายเลขบัญชี: 698-2-13012-1


  ***หลังจากลูกค้าได้ชำระเงินผ่านทางธนาคารเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ลูกค้าจำเป็นต้องแฟ๊กซ์ใบสลิปการชำระเงินให้แก่ทางบริษัทเพื่อเป็นการยืนยันทั้งสองฝ่าย

ติดต่อเรา

ติดต่อตั้งแต่เวลา 08.00 - 18.00

ท่านสามารถติดต่อสอบถามเราได้ที่

Tel: (089) 142-7447

Email: info@ideaslot.com,
apichart38@hotmail.com


ช่องทางการชำระเงิน:

ธนาคารกสิกรไทย สาขา บิ๊กซี พระราม2 บัญชีออมทรัพย์

ชื่อบัญชี บจก ไอเดียสล็อต
หมายเลขบัญชี 698-2-13012-1

หลังจากชำระค่าบริการแล้ว ให้ทำการแจ้งการโอนเงินมาที่เราด้วยนะครับ